Rijkswaterstaat kiest voor de Digitale Handtekening

Een van de speerpunten van Rijkswaterstaat (RWS) is de overgang van een analoge naar een digitale werkwijze. Als onderdeel van deze transformatie zijn zij overgestapt naar de digitale handtekening. Samen met onze partner QuoVadis hebben wij deze overgang ondersteunt. Ondertussen vind je de digitale handtekening nu terug op contracten, juridische documenten en opdrachtbrieven van de afdeling Inkoop.

Sinds mei 2017 zijn er bij RWS twintig gebruikers aan de slag met de nieuwe werkwijze, maar hun aantal groeit snel. Per jaar worden er door de afdeling Inkoop ongeveer zesduizend opdrachten verstuurd, daarvan worden er nu ruim 1200 digitaal ondertekent. Volgens berekening van RWS is de digitale handtekening al snel vier keer goedkoper dan een ‘natte’ handtekening. Omdat de software achter de digitale handtekening zo secuur is (elDAS hoog), wordt alleen deze vorm nog maar geaccepteerd. Het heeft dezelfde juridische waarde als een analoge variant.

In onderstaande casestudy wordt beschreven hoe de transitie van natte handtekening naar gestroomlijnd digitaal proces is verlopen. Ook komt aan bod hoe de digitale handtekening precies werkt en waarom hij niet mag ontbreken bij bedrijven die willen digitaliseren.

Digitale handtekening onmisbaar geworden voor Rijkswaterstaat

Reageren is niet mogelijk.